Ανακοίνωση για της Αιτήσεις Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Κατόπιν αιτήσεως πολλών ενδιαφερόμενων,  που δεν πρόλαβαν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα    δικαιολογητικά , για παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο ΜΠΣ του Τμήματος,  η ΕΔΕ του Μεταπτυχιακού αποφάσισε να συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 02/10/2020, παρά το γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε άλλο προηγούμενο και υπερκαλύπτουν τις θέσεις που θα δοθούν.

 

Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού

Απαλλακτική εργασία στο μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση με τον κ. Κώντσα

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως στα έγγραφα του μαθήματος στο E-CLASS θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την απαλλακτική εργασία του μαθήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Ο καθηγητής
Σταμάτης Κώντσας

Ανακοίνωση για το μάθημα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ με τον κ. Γουνόπουλο

Η εξέταση του μαθήματος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ θα εξεταστεί την Πέμπτη 10/09/2020 και ώρα 18:00 ηλεκτρονικά μέσω του exams.uowm.gr και του Zoom.

 

Ο Καθηγητής

Γουνόπουλος Ηλίας

Ανακοίνωση για τα μαθήματα κ. Γουνόπουλου και του κ. Κώντσα

Οι προγραμματισμένες για τις 2 Σεπτεμβρίου 2020 γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων του κ. Γουνόπουλου και του κ. Κώντσα δεν θα πραγματοποιηθούν με απόφαση της Συγκλήτου λόγω έξαρσης του Covid19.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση μέσα στο Σεπτέμβρη από τους διδάσκοντες για το θέμα των παραπάνω εξετάσεων.

 

Από την Γραμματεία του Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems)

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:
Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη << Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης>> (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών από τα ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι:
1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτησης κατεβάστε από εδώ).
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε αμφότερες από ακαδημαϊκούς δασκάλους, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό (δείγμα αίτησης κατεβάστε από εδώ)

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας .
2. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
4. Δημοσιεύσεις.
5. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο

Διάρκεια Σπουδών:
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (2 εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και 1 για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας).

Τέλη φοίτησης:
Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι 2.900,00 Ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά με την έναρξη του καθε εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (αρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:
Τα μαθήματα θα γίνονται εργάσιμες μέρες απόγευμα ή/και Σάββατο πρωί. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό αν απαιτείται. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, είναι δεκατρείς (13).
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στα Γρεβενά και εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων και στην Κοζάνη. Μέρος των μαθημάτων μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι υποψήφιοι με την αίτηση πρέπει να δηλώσουν την πόλη ή τις πόλεις για τις οποίες ενδιαφέρονται.

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από την 01-08-2020 έως και τις 15-09-2020. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη:

Για το ΜΠΣ <<Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης>>
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, στην παρακάτω γραμματεία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Γρεβενά, 51100
Ώρες: 09:00 – 14:00, Τηλέφωνα: 2462061604, 2462061605, 2462061607.
Email: ba@uowm.gr, gkokkonis@uowm.gr

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://mba-g.uowm.gr

Εξέταση του Μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Χειμερινού Εξαμήνου)

Η εξέταση του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Χειμερινού Εξαμήνου)» θα γίνει στις 24/7/2020 στις 18:00. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 20 λεπτά με την μέθοδο της πολλαπλής επιλογής.

Για την εξέταση του μαθήματος παρακαλώ Συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική τάξη https://zoom.us/my/uowm.ba1 με το Ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου σας.

Δοκιμαστική Εξέταση Στο Demo Του MBA

Αύριο Παρασκευή 03/07/2020 και ώρα 20:00-22:00 οι φοιτητές του Τμήματος μας θα μπορούν να δώσουν δοκιμαστική εξέταση (Demo) στο https://exams.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για να δείτε (ξανά) το περιβάλλον του Quiz και τον τρόπο της εξέτασης.

 • Θα συνδεθείτε και στο zoom για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις.
 • Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας πάσο ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον κώδικα δεοντολογίας για να συνεχίσετε να εξεταστείτε στην δοκιμαστική εξέταση demo.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ημέρα και Ώρα Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η ημέρα της Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι την Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα 18:00 και το Link που θα συνδεθείτε την ημέρα της Ορκωμοσίας είναι: https://zoom.us/my/uowm.ba1

Όποιος/α δεν θα μπορέσει να συνδεθεί την ημέρα της ορκωμοσίας να ενημερώσει την Γραμματεία του Τμήματος στο 2462061604 ή στο ba@uowm.gr μέχρι την Τετάρτη 01/07/2020.

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2020

Ημερομηνία Ώρα Καθηγητής
5/7/20 18:00 κ. Συνδουκάς
6/7/20 18:00 Κ. Κοντέος
12/7/20 12:00 Κ. Γιανναράκης
19/7/20 12:00 Κ. Γουνόπουλος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔΜ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔΜ)

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει:
 • Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξέτασή τους (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.), όπως αυτά ανακοινώνονται σχετικά.
 • Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
 • Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξεταστική διαδικασία και να μη διασπάται η προσοχή και με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο του εξεταζομένου.
 • Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς (username, password) για τη σύνδεση και τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση.
 • Να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, όταν τους ζητείται.
 • Να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματός τους για την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις κάθε εξέτασης.
 • Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και έως τις 18 Ιουνίου, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9 δήλωση, όπου θα δηλώνουν την αδυναμία συμμετοχής τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το Ίδρυμα θα φροντίσει να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρέχοντάς τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του στην πόλη της Κοζάνης.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει:
 • Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους. Π.χ., σε μία εξέταση που αρχίζει από 9:00 και ολοκληρώνεται στις 11:00, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στο διάστημα από 9:00 μέχρι 9:30. Ο φοιτητής που δεν θα παρευρίσκεται στον παραπάνω έλεγχο θα αποκλείεται από τις εξετάσεις.
 • Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Φοιτητής που δεν έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
 • Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του Καθηγητή ή των εποπτών σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ορίζεται και το άνοιγμα και κλείσιμο των καμερών και μικροφώνων για την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.
 • Στην αρχή της γραπτής εξέτασης, να υποβάλλουν ως cookies, δήλωση ότι: α) συναινούν με την ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, β) συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή τηρώντας όλους τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και γ) αποδέχονται όλους τους όρους του κανονισμού εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο που θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης), ώστε να μην θεωρηθεί ηθελημένη αποχώρηση από την εξέταση και να τους επιτραπεί επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (π.χ. προφορική εξέταση).
 • Οι εργασίες, οι απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης και τα κείμενα που θα παραδώσουν σε κάθε μορφής εξέταση θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής τους προσωπικής πνευματικής προσπάθειας.
 • Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σημαίνει τουλάχιστον τον αποκλεισμό και μηδενισμό τους από την εξέταση. Ιδιαίτερα αν παραβιάζουν το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας ή διαπιστωθεί ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαδικασία, ή διαπιστωθεί ότι οι απαντήσεις τους δεν αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας, δημιουργεί θέμα διαβλητότητας της εξέτασης και η Σύγκλητος του ΠΔΜ θα προβεί στα αναγκαία μέτρα.
 • Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων εμφανίζει κουίζ το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές σύμφωνα με τον κωδικό που τους αποστέλλει ο Καθηγητής μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή. Σημειώνεται ότι, ο φοιτητής που δεν απαντά με το σωστό κωδικό στο κουίζ, δεν έχει πρόσβαση στα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως εξετάσεων, οι ερωτήσεις εμφανίζονται με σειρά και επομένως με την ίδια σειρά καλούνται οι φοιτητές να τις απαντήσουν, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω και να αλλάξουν τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε πρότερες αναπάντητες ερωτήσεις προκειμένου να τις απαντήσουν. Ο χρόνος εξέτασης είναι προκαθορισμένος και ίδιος για όλους τους υπό εξέταση  φοιτητές.
 • Η πλατφόρμα εξετάσεων υποστηρίζει μέσω της δημιουργίας τράπεζας θεμάτων την αναπαραγωγή διαφορετικών θεμάτων για τους υπό εξέταση φοιτητές. Ειδικά στην περίπτωση των θεμάτων πολλαπλής επιλογής, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται οι απαντήσεις με τυχαίο τρόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή, αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση από οποιονδήποτε είτε μέρους, είτε όλης της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η αναπαραγωγή τους δημόσια.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή.