Αρχική » Μόνιμες Ανακοινώσεις » Μαθήματα νέου κύκλου Σπουδών

Μαθήματα νέου κύκλου Σπουδών

Διατμηματικό ΜΠΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

1ο  Εξάμηνο ( 1st SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) 5
2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 5
3 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) 5
4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) 5
6 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) 5
Σύνολο (total) 30

 

 

2ο  Εξάμηνο ( 2nd SEMESTER):

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
7 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5
8 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) 5
9 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) 5
Επιλογή τριών από τα παρακάτω (three of the following)
10 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) 5
11 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) 5
12 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) 5
13 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
14 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) 5
Σύνολο (total) 30

 

  3 ο  Εξάμηνο Σπουδών (3rd SEMESTER):

Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
Σύνολο (total) 30

 

 


Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.