Αρχική » 2020 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2020

Νέο – Μαθήματα επιλογής

Παρακαλούνται οι φοιτητές του ΠΜΣ να διαλέξουν ποια από τα μαθήματα επιλογής θα επιλέξουν και να στείλουν email στην γραμματεία του ΠΜΣ στο ba@uowm.gr μέχρι τις 7/4/2020 με τα μαθήματα που επιλέγουν.

Τα μαθήματα που πρέπει να επιλέξουν είναι:

  • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics)
  • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development)
  • Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy)
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet)

επομένως ο φοιτητής θα πρέπει να διαλέξει:

ένα από τα δύο μαθήματα της Τετάρτης

  • ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) ΚΟΝΤΕΟΣ
  • ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ

Και ένα από τα δύο μαθήματα της Παρασκευής

  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) ΚΟΚΚΩΝΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ZOOM

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ZOOM

Νέο Προσωρινό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου.

Η έναρξη των μαθημάτων εξ’ αποστάσεων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 1/04/2020 βάσει του παρακάτω προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες -βοήθεια πατήστε εδώ.

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) ΚΟΝΤΕΟΣ https://zoom.us/my/uowm.ba2

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-20:00 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) ΚΩΝΤΣΑΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ https://zoom.us/my/uowm.ba2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) ΚΟΚΚΩΝΗΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-20:00 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00-22:00 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) ΚΙΚΗΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

 

 

 

Τα παρακάτω μαθήματα

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics)
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development)
Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy)
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet)

 

είναι επιλογής, επομένως ο φοιτητής θα πρέπει να διαλέξει ένα από τα δύο μαθήματα της Τετάρτης

ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) ΚΟΝΤΕΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ

 

Και ένα από τα δύο μαθήματα της Παρασκευής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ https://zoom.us/my/uowm.ba2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet) ΚΟΚΚΩΝΗΣ https://zoom.us/my/uowm.ba1

 

 

Ανακοίνωση για τα μέτρα πρόληψης από τον Κορωναϊός (COVID-19)

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έλαβε τα παρακάτω μέτρα κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού Covid19:
1) Αναστολή των τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, η πραγματοποίηση των οποίων θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. Τα πτυχία και οι τίτλοι σπουδών, εφόσον οι απόφοιτοι το επιθυμούν, θα χορηγούνται από τις Γραμματείες των αρμόδιων Τμημάτων.
2) Τις εξής συστάσεις προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές όλων των κατηγοριών, ακαδημαϊκό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό):
α) να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο εξωτερικό,
β) να ενημερώνονται διαρκώς και να τηρούν σχολαστικά, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – https://eody.gov.gr/),
γ) αν τυχόν μετακινηθούν στο εξωτερικό, να τίθενται μετά την επιστροφή τους σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών,
δ) να αναβάλλεται και να αναπληρώνεται σε εύθετο χρόνο είτε να πραγματοποιείται από άλλους διδάσκοντες του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ, η διδασκαλία των μαθημάτων μελών ΔΕΠ ή άλλων διδασκόντων, οι οποίοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό και έχουν τεθεί σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
ε) να απέχουν από την υπηρεσία, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους τους, όσοι διοικητικοί υπάλληλοι τεθούν σε αναγκαστική απομόνωση 14 ημερών,
στ) να εξυπηρετούνται οι φοιτητές, όσο είναι δυνατόν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά.
3) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των προγραμματισμένων διοργανώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, λοιπών εκδηλώσεων) εντός του Πανεπιστημίου με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλων των προγραμματισμένων επισκέψεων από το εξωτερικό.
4) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων εισερχομένων φοιτητών και προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
5) Αναστολή, μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, όλων των μετακινήσεων φοιτητών και προσωπικού προς τις χώρες υψηλού κινδύνου όπως Κίνα, Ιράν και Ιταλία.
6) Ενημέρωση από τους Κοσμήτορες, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, τους Προϊσταμένους των Γραμματειών των ακαδημαϊκών Τμημάτων, αλλά και από τους Συλλόγους Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων προς τα μέλη της κοινότητας προκειμένου να τηρηθούν κατά γράμμα όλες οι συστάσεις.
7) Αποστολή της παρούσας απόφασης από τις Γραμματείες των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προς όλους τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες).
8) Διαρκής παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Ιδρύματος για την έκδοση νέων ανακοινώσεων σχετικών με την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς η οποιαδήποτε μεταβολή της τωρινής κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

Αναστολή των εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΠΔΜ

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αναστέλλουν τη λειτουργίας τους από αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία
Β. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΠΔΜ

Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως γενική συνέλευση τμήματος κλπ)
Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες
Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δ. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών

Όσοι/όσες από το προσωπικό του ΠΔΜ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ΄οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους.

Τέλος, συστήνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Οι Πρυτανικές Αρχές