Αρχική » 2021 » Οκτώβριος

Αρχείο μηνός Οκτώβριος 2021

Αιτήσεις για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης μέχρι 1/11/2021

Οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι την Δευτέρα 01/11/2021 μέσω courier ή ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως και οι ώρες της Γραμματείας είναι 11:00-13:00 καθημερινά, να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατεβάστε από εδώ).
  2. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.
  3. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

 

Σας ενημερώνουμε ότι δωρεάν φοίτηση δικαιούνται το πολύ μέχρι το 30% των φοιτητών που τελικά θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μετά την λήξη εγγραφών και την καταβολή της πρώτης δόσης

 

  • Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).

 

  • Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

 

Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού

Κατάθεση των διδάκτρων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” 2021-2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης” 2021-2022 να καταθέσουν την πρώτη δόση διδάκτρων στον

Τραπεζικό Λογαριασμό ΕΛΚΕ Π.Δ.Μ. για το ΠΜΣ 2021-22

Τα στοιχεία λογαριασμού είναι:

IBAN: GR31 0110 3770 0000 3775 4075 911

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔ ΛΟΓ ΚΟΝΔΥΛ ΕΡΕΥΝ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠ ΔΜ

Στην Δικαιολογία κατάθεσης, παρακαλώ εισάγεται το Ονοματεπώνυμο σας και τον Κωδικό Έργου 80699

Ανακοίνωση το Μάθημα Στατιστική Επιχειρήσεων

Ακυρώνεται το μάθημα Στατιστική Επιχειρήσεων με Διδάσκων τον κ. Κοντέο σήμερα Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 16:00-18:00.

 

 

 

Η Γραμματεία του Μεταπτυχιακού

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022 – Έναρξη Μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Έναρξη Μαθημάτων Την Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 16:00.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Τμήμα 1 – (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba1   Meeting ID: 956-415-2870

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-20:00 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) ΚΩΝΤΣΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) ΑΥΛΟΓΙΑΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-20:00 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00-22:00 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) ΚΟΚΚΩΝΗΣ- ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τμήμα 2 – (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba2 Meeting ID: 342-534-2702

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00-18:00 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) ΚΟΝΤΕΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00-20:00 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:00-22:00 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) ΚΩΝΤΣΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00-18:00 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) ΚΟΚΚΩΝΗΣ- ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00-20:00  Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00-22:00 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαχωρισμός Φοιτητών σε Τμήματα

Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο αρχίζει από Α έως και Μα… θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Τμήμα 1.
Οι φοιτητές των οποίων το επίθετο αρχίζει από Μη… έως και Ω   θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Τμήμα 2.

Δείτε οδηγίες για την εφαρμογή του ΖΟΟΜ που θα χρησιμοποιηθεί για τα διαδικτυακά μαθήματα σε αυτό το link: https://help.uowm.gr/?page_id=16