Δοκιμαστική Εξέταση Στο Demo Του MBA

Αύριο Παρασκευή 03/07/2020 και ώρα 20:00-22:00 οι φοιτητές του Τμήματος μας θα μπορούν να δώσουν δοκιμαστική εξέταση (Demo) στο https://exams.uowm.gr/ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για να δείτε (ξανά) το περιβάλλον του Quiz και τον τρόπο της εξέτασης.

 • Θα συνδεθείτε και στο zoom για να γίνουν οι ταυτοποιήσεις.
 • Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας πάσο ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Θα πρέπει να συμφωνήσετε με τον κώδικα δεοντολογίας για να συνεχίσετε να εξεταστείτε στην δοκιμαστική εξέταση demo.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Ημέρα και Ώρα Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η ημέρα της Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι την Πέμπτη 02/07/2020 και ώρα 18:00 και το Link που θα συνδεθείτε την ημέρα της Ορκωμοσίας είναι: https://zoom.us/my/uowm.ba1

Όποιος/α δεν θα μπορέσει να συνδεθεί την ημέρα της ορκωμοσίας να ενημερώσει την Γραμματεία του Τμήματος στο 2462061604 ή στο ba@uowm.gr μέχρι την Τετάρτη 01/07/2020.

Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου 2020

Ημερομηνία Ώρα Καθηγητής
5/7/20 18:00 κ. Συνδουκάς
6/7/20 18:00 Κ. Κοντέος
12/7/20 12:00 Κ. Γιανναράκης
19/7/20 12:00 Κ. Γουνόπουλος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔΜ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΔΜ)

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Οι φοιτητές του ΠΔΜ, για την προετοιμασία της συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση, θα πρέπει:
 • Να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την εξέτασή τους (π.χ. Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο, ειδικά λογισμικά κ.α.), όπως αυτά ανακοινώνονται σχετικά.
 • Να φροντίζουν για την ποιότητα του εξοπλισμού τους και της σύνδεσής τους στο διαδίκτυο.
 • Να χρησιμοποιούν απομονωμένο και ήσυχο χώρο για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ο οποίος θα επιτρέπει ανοιχτή κάμερα και μικρόφωνο σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να μην παρεμποδίζεται η εξεταστική διαδικασία και να μη διασπάται η προσοχή και με τη λιγότερη δυνατή παρέμβαση στον ιδιωτικό χώρο του εξεταζομένου.
 • Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τους ιδρυματικούς λογαριασμούς (username, password) για τη σύνδεση και τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εξ αποστάσεως εξέταση.
 • Να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, όταν τους ζητείται.
 • Να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του Τμήματός τους για την ημερομηνία, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων και να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις κάθε εξέτασης.
 • Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και έως τις 18 Ιουνίου, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9 δήλωση, όπου θα δηλώνουν την αδυναμία συμμετοχής τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το Ίδρυμα θα φροντίσει να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρέχοντάς τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του στην πόλη της Κοζάνης.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές θα πρέπει:
 • Να συνδέονται έγκαιρα, με βάση το πρόγραμμα της εξέτασης, προκειμένου να πραγματοποιούν δοκιμαστικό έλεγχο του εξοπλισμού τους, αλλά και να ανταποκρίνονται άμεσα στις ζητούμενες ενέργειες για την ταυτοποίησή τους. Π.χ., σε μία εξέταση που αρχίζει από 9:00 και ολοκληρώνεται στις 11:00, ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στο διάστημα από 9:00 μέχρι 9:30. Ο φοιτητής που δεν θα παρευρίσκεται στον παραπάνω έλεγχο θα αποκλείεται από τις εξετάσεις.
 • Να συμμετέχουν με ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα και στην αρχή της εξέτασης να δείχνουν στην κάμερα την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα όπως και σε όποια άλλη χρονική στιγμή της εξέτασης τους ζητηθεί. Φοιτητής που δεν έχει ακαδημαϊκή ταυτότητα δεν επιτρέπεται να πάρει μέρος στις εξετάσεις. Ο επόπτης Καθηγητής έχει δικαίωμα να αποκλείσει από τις εξετάσεις του μαθήματος τους φοιτητές στους οποίους κατά τον έλεγχο του εξοπλισμού τους διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες (π.χ. απουσία μικροφώνου, παραποιημένη εικόνα κλπ).
 • Να ακολουθούν όλες τις οδηγίες του Καθηγητή ή των εποπτών σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ορίζεται και το άνοιγμα και κλείσιμο των καμερών και μικροφώνων για την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.
 • Στην αρχή της γραπτής εξέτασης, να υποβάλλουν ως cookies, δήλωση ότι: α) συναινούν με την ακολουθούμενη μορφή εξέτασης, β) συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή τηρώντας όλους τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας και γ) αποδέχονται όλους τους όρους του κανονισμού εξ αποστάσεως εξετάσεων για τους φοιτητές του ΠΔΜ.
 • Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσής τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ηλεκτροδότησης ή διακοπή δικτύου με ευθύνη του παρόχου ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν με στοιχεία ότι δεν ευθύνονται για την διακοπή (π.χ. με σχετική βεβαίωση από τον πάροχο που θα κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος την επόμενη ημέρα της εξέτασης), ώστε να μην θεωρηθεί ηθελημένη αποχώρηση από την εξέταση και να τους επιτραπεί επανεξέταση με τον ίδιο ή άλλο τρόπο μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου (π.χ. προφορική εξέταση).
 • Οι εργασίες, οι απαντήσεις σε θέματα ανάπτυξης και τα κείμενα που θα παραδώσουν σε κάθε μορφής εξέταση θα πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής τους προσωπικής πνευματικής προσπάθειας.
 • Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες σημαίνει τουλάχιστον τον αποκλεισμό και μηδενισμό τους από την εξέταση. Ιδιαίτερα αν παραβιάζουν το αδιάβλητο της εξεταστικής διαδικασίας ή διαπιστωθεί ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι στην διαδικασία, ή διαπιστωθεί ότι οι απαντήσεις τους δεν αποτελούν προϊόν δικής τους πνευματικής προσπάθειας, δημιουργεί θέμα διαβλητότητας της εξέτασης και η Σύγκλητος του ΠΔΜ θα προβεί στα αναγκαία μέτρα.
 • Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εξετάσεων εμφανίζει κουίζ το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές σύμφωνα με τον κωδικό που τους αποστέλλει ο Καθηγητής μέσω του εργαλείου Chat του Zoom. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα με share screen μέσω του Zoom ή με μετατόπιση της κάμερας του κινητού στην οθόνη του υπολογιστή να ταυτοποιήσει περαιτέρω τον φοιτητή. Σημειώνεται ότι, ο φοιτητής που δεν απαντά με το σωστό κωδικό στο κουίζ, δεν έχει πρόσβαση στα θέματα των εξετάσεων.
 • Στην πλατφόρμα των εξ αποστάσεως εξετάσεων, οι ερωτήσεις εμφανίζονται με σειρά και επομένως με την ίδια σειρά καλούνται οι φοιτητές να τις απαντήσουν, δίχως να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω και να αλλάξουν τις απαντήσεις τους. Οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν σε πρότερες αναπάντητες ερωτήσεις προκειμένου να τις απαντήσουν. Ο χρόνος εξέτασης είναι προκαθορισμένος και ίδιος για όλους τους υπό εξέταση  φοιτητές.
 • Η πλατφόρμα εξετάσεων υποστηρίζει μέσω της δημιουργίας τράπεζας θεμάτων την αναπαραγωγή διαφορετικών θεμάτων για τους υπό εξέταση φοιτητές. Ειδικά στην περίπτωση των θεμάτων πολλαπλής επιλογής, υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται οι απαντήσεις με τυχαίο τρόπο.
 • Απαγορεύεται ρητά η καταγραφή, αναμετάδοση σε πραγματικό χρόνο και αποθήκευση από οποιονδήποτε είτε μέρους, είτε όλης της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και η αναπαραγωγή τους δημόσια.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) θα εξετάζονται με τον προσήκοντα τρόπο, κατόπιν συνεννόησης με τον Καθηγητή.

 

Αναβολή μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο» την Παρασκευή 19/6/2020.

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο» την Παρασκευή 19/6/2020 αναβάλλεται. Το μάθημα θα αναπληρωθεί στις 26/6/2020.

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Τα θέματα Διπλωματικών εργασιών για το Μεταπτυχιακό είναι:

κ. Δημήτρης Συνδουκάς

 1. Ψηφιακός τουρισμός.
 2. Χρήση κρυπτονομισμάτων (Bitcoin). Δυνατότητα υιοθέτησής τους από το τραπεζικό σύστημα.
 3. Η υπολογιστική νέφους (cloud computing) στον χώρο της υγείας.
 4. Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ενημερωτικού ιστότοπου Δικαστηρίων.

κ. Κώντσας Σταμάτης

 1. Συγκριτική ανάλυση στρατηγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών τηλεπικοινωνίας. Μελέτη περίπτωσης του Ο.Τ.Ε. (ευρύτερο πεδίο Στρατηγικού Προγραμματισμού, Οικονομικής Ανάλυσης,  Μάνατζμεντ).
 2. Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών καθοδήγησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μία εμπειρική προσέγγιση. (ευρύτερο πεδίο Μάνατζμεντ, Μακροοίκονομικής Ανάλυσης, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων).
 3. Η επίδραση της διαφορετικότητας στην ισότητα, την ηθική και την απόδοση των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.(ευρύτερο πεδίο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Δημόσιας Διοίκησης, Οργανωσιακής Κουλτούρας, Διοίκησης Επιχειρήσεων).
 4. Διοίκηση ολικής ποιότητας προς τους πολίτες και το ανθρώπινο δυναμικό στην δημόσια διοίκηση. Στόχοι, προκλήσεις, προοπτικές. Μία σύγχρονη προσέγγιση. (ευρύτερο πεδίο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Μικροοικονομικής Ανάλυσης).

κ. Γιανναράκης Γρηγόρης

 1. Εργασιακή Ικανοποίηση
 2. Συμπεριφορά καταναλωτή
 3. Ηγεσία
 4. Στρατηγική ανάλυση

κ. Κοκκώνης Γεώργιος

 1. Σχεδίασης διεπαφών για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα με προβλήματα όρασης
 2. Σχεδίαση διεπαφών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με βάση την αφή και την δόνηση
 3. Αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή για άτομα με ειδικές ανάγκες
 4. Σχεδίασης διεπαφών για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα με προβλήματα κίνησης

κ. Γουνόπουλος Ηλίας

 1. Υιοθέτηση στρατηγικής και εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Το αντικείμενο της εργασίας είναι να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υιοθετούν και χρησιμοποιούν το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει: α) την ανάλυση της διαδικτυακής παρουσίας των ξενοδοχειακών μονάδων και της παρουσίας τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Booking.com και TripAdvisor) και β) ημι-δομημένες συνεντεύξεις με στελέχη των ξενοδοχείων. Από την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψουν προτάσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής παρουσίας των ξενοδοχείων.
 2. Ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ, διαδικτυακές κριτικές και απόδοση του ξενοδοχείου. Θα διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ (όπως η ύπαρξη σχεδίου ψηφιακού μάρκετινγκ, η παρακολούθηση και ανταπόκριση σε κριτικές επισκεπτών στο διαδίκτυο) επηρεάζουν την πληρότητα των δωματίων του ξενοδοχείου και το RevPar (Revenue per Room), και σε ποιο βαθμό η επίδραση διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία των ξενοδοχείων. Θα διεξαχθεί έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ θα αναλυθούν στατιστικά τα δεδομένα της έρευνας.
 3. Αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε φοιτητές Πανεπιστημίου. Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των φοιτητών Πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πλαίσια αποτίμησης, όπως π.χ. το γενικό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων της ΕΕ DigComp. Θα διεξαχθεί έρευνα με ερωτηματολόγιο σε φοιτητές Πανεπιστημίου από δυο τουλάχιστον ακαδημαϊκά τμήματα, ενώ θα αναλυθούν στατιστικά τα δεδομένα της έρευνας.
 4. “Η μεταβαλλόμενη ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενός κλάδου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί πρόκληση για τις Ελληνικές μικρομεσαίες εταιρείες οι οποίες αναζητούν εργαζομένους με υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Η ζήτηση αυτή απαιτεί την ένταξή των νέων ψηφιακών δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εργασία θα διερευνήσει τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει μέσω συνεντεύξεων με στελέχη εταιρειών (ποιοτική έρευνα). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναδείξουν εάν υπάρχει χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ της ζήτησης των εταιρειών και του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. “

Εργασίες Προετοιμασίας για eAssessment

Εργασίες Προετοιμασίας για eAssessment

Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως εξετάσεις

Με σκοπό την προετοιμασία των χρηστών του συστήματος εξ-αποστάσεως εξετάσεων (e-Assessment) και την αποφυγή προβλημάτων της τελευταίας στιγμής, ενημερώνουμε τους χρήστες ότι :

Διδάσκοντες+Φοιτητές :
Αν δεν διαθέτουν ιδρυματικό λογαριασμό  ΔΕΝ θα μπορούν να μπουν στο σύστημα.

Φοιτητές :
Αν δεν υπάρχει «δήλωσή» τους στο μάθημα ΔΕΝ θα μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα.

Διδάσκοντες :
Αν δεν έχουν «ανάθεση» στο μάθημα, ΔΕΝ θα μπορούν να καταχωρούν θέματα και να διεξάγουν εξέταση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο : https://noc.uowm.gr/www/exam20_prep/

Επείγουσα Ανακοίνωση για την εξεταστική του Ιουνίου – Ιουλίου 2020

Επείγουσα Ανακοίνωση για την εξεταστική του Ιουνίου – Ιουλίου 2020

 

Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και έως τις 18 Ιουνίου, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο  http://applications.uowm.gr/generic.php?applicationid=9  υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνουν την αδυναμία συμμετοχής τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Το Ίδρυμα θα φροντίσει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, παρέχοντας τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό στα εργαστήρια/εγκαταστάσεις του στην πόλη της Κοζάνης. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά με email για την διεύθυνση του κτηρίου/ εργαστηρίου και τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να τηρηθούν οι απαιτούμενοι κανόνες υγιεινής.

 

Απαιτήσεις Εξοπλισμού για εξ αποστάσεως εξετάσεις

 • Σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • Ηχεία Η/Υ ή ακουστικά, και μικρόφωνο
 • Κάμερα (webcam) εσωτερική ή εξωτερική (usb)

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

 • Windows 10 Home, Pro, ή Enterprise έκδοση
 • Windows 8 ή 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista με SP1 ή νεότερη
 • macOS X με έκδοση macOS 10.9 ή νεότερη

Υποστηριζόμενοι φυλλομετρητές

 • Για λειτουργικό Windows: IE 11+,Edge 12+, Firefox 27+, Google Chrome 30+
 • Για λειτουργικό Mac OS: Safari 7+,Firefox 27+, Google Chrome 30+

 

Απαιτήσεις σε Επεξεργαστή και μνήμη του Η/Υ

 • Επεξεργαστής τουλάχιστον δύο πυρήνων Dual Core ταχύτητας 2Ghz ή υψηλότερο i3,i5,i7 ή AMD
 • Εγκατεστημένη μνήμη RAM 2Gb ή περισσότερη
 • Όλοι οι υπολογιστές μετά το 2010 ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις

Προ εγκατεστημένες εφαρμογές

 • Ένα τουλάχιστον από τους υποστηριζόμενους φυλλομετρητές που αναφέραμε στην παραπάνω ενότητα
 • Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Zoom Client for Meetings από τη διεύθυνση https://zoom.us/download
 • Την τελευταία έκδοση της εφαρμογής Safe Exam Browser από τη διεύθυνση https://safeexambrowser.org

 

* Οδηγίες για την εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών ο χρήστης μπορεί να βρει στο δικτυακό τόπο του ιδρύματος https://help.uowm.gr

 

Γενικές παρατηρήσεις

 • Ο Η/Υ του χρήστη θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.
 • O χρήστης θα πρέπει να κάνεις όλες τις απαραίτητες δοκιμές μετά την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού στον Η/Υ.
 • Για τη δοκιμή της ορθής εγκατάστασης της εφαρμογής ΖΟΟΜ και του εξοπλισμού της κάμερας και του μικροφώνου του Η/Υ θα πρέπει ο χρήστης να επισκεφτεί και να κάνει τον έλεγχο στη διεύθυνση http://zoom.us/test (Οδηγίες για την εγκατάσταση των απαιτούμενων εφαρμογών ο χρήστης μπορεί να βρει στο δικτυακό τόπο του ιδρύματος https://help.uowm.gr).
 • To κάθε τμήμα θα πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εξετάσεις προκειμένου να εξοικειωθούν με τη διαδικασία φοιτητές και καθηγητές.
 • Κατά την είσοδο στην εφαρμογή ΖΟΟΜ θα πρέπει ο χρήστης να εισάγει το ονοματεπώνυμο του ακολουθούμενο από τον αριθμό μητρώου του, όπως αυτά αναγράφονται στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα, για τη χρήση στη διαδικασία ταυτοπροσωπίας που θα ακολουθήσει στη διάρκεια της εξέτασης.
 • Ο χρήστης καλό θα ήταν να έχει ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα (εγκατεστημένα όλα τα updates), ενημερωμένο φυλλομετρητή και ενημερωμένα στις τελευταίες τους εκδόσεις όλα τα απαραίτητα προγράμματα για την ομαλή διενέργεια της εξέτασης.
 • Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει κάμερα υπολογιστή, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα Zoom Client for Meetings στο κινητό του τηλέφωνο και να συνδεθεί στην εικονική αίθουσα εξέτασης με αυτή τη συσκευή, ενώ θα χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του για την γραπτή εξέταση.
 • Σε περίπτωση που η εξέταση απαιτεί γραπτές εξετάσεις σε χαρτί, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη εφαρμογή λήψης φωτογραφιών σε καλή ανάλυση, όπως το PhotoScan της Google που είναι διαθέσιμο για Ios και Android, ή να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή λήψης φωτογραφιών του κινητού του προκειμένου να επισυνάψει την κόλλα εξέτασης στο Chat της εφαρμογής Zoom.
 • Σε περίπτωση που η εξέταση απαιτεί σχεδίαση σε υπολογιστή, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εγκατεστημένη εφαρμογή σχεδίασης, όπως το mspaint (ζωγραφική) για Windows ή το paint για MAC OS .
 • Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

Προσοχή
Κατά την διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση άλλων προγραμμάτων όπως εφαρμογών απομακρυσμένης σύνδεσης (π.χ. teamviewer), ούτε η χρήση εικονικών μηχανών (π.χ. Virtualbox).

Οδηγίες για εξ αποστάσεως εξετάσεις

https://noc.uowm.gr/www/wp-content/uploads/2020/06/eAssessment_notes_stud_teach.pdf