Αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αφού ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού μπορείτε να κάνετε αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκή Ταυτότητα academicid.minedu.gov.gr. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Ο αριθμός μητρώο σας είναι το username σας στην μορφή mpf00… και ο πρώτος μήνας εγγραφής είναι ο Νοέμβριος.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

 

 

Skip to content