συχνες ερωτησεισ

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Φοιτητές/Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες αποκτούν ιδρυματικό λογαριασμό αυτόματα μετά την εγγραφή στο τμήμα τους, και μπορούν να τον ενεργοποιήσούν σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μόνιμο Προσωπικό ΠΔΜ

Το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό), μπορεί να προχωρήσει στην ενεργοποίηση λογαριασμού, εφόσον έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα στοιχεία από το τμήμα προσωπικού. Μπορούν να ακολουθούν τις ίδιες οδηγίες με τους φοιτητές (με την διαφορά ότι, κατά την ενεργοποίηση, επιλέγουν "Είμαι προσωπικό ή μέλος ΔΕΠ").

Έκτακτοι Συνεργάτες ΠΔΜ

Οι έκτακτοι συνεργάτες (407, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Συμβασιούχοι ΕΛΚΕ) μπορούν να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους εφόσον περιέλθουν τα στοιχεία τους στο τμήμα Μηχανοργάνωσης/Δικτύων μέσω των Γραμματειών ή του ΕΛΚΕ (ανάλογα με το είδος σύμβασης). Στη συνέχεια μπορούν αν προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του λογαριασμού σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι συμβασιούχοι του ΕΛΚΕ έχουν ενημερωθεί μέχρι και 01/03/2021.

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Για τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, απαιτείται να αποσταλεί από την Γραμματεία του οικείου τμήματος : α) Βεβαίωση για την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου ως μεταδιδακτορικού ερευνητή. β) Συμπληρωμένο με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου το έντυπο γ) Αν υπήρχε στο παρελθόν ιδρυματικός λογαριασμός στο ΠΔΜ (με άλλη ιδιότητα), αναφορά του username αυτού. Στη συνέχεια, και μετά την καταχώρηση του ενδιαφερόμενου στον ιδρυματικό κατάλογο, ακολουθεί την διαδιακασία ενεργοποίησης που περιγράφεται στις οδηγίες .

Για λεπτομερείς οδηγίες ανατρέξτε στο αρχείο.
Τα παρακάτω αφορούν τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό (URegister)

1. Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο mypassword.uowm

2. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο mypassword.uowm , προχωρήστε στην ανάκτηση password.

Μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού σας στη διεύθυνση Reset Password χρησιμοποιώντας την προσωπική διεύθυνση email ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Εφόσον δεν έχετε αλλάξει τα στοιχεία αυτά (email/κινητό), τότε θα είναι αυτά που ήταν καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού (για φοιτητές, αυτά που δηλώσατε κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας).

Προσοχή: Η επαναφορά κωδικού μέσω sms έχει χρέωση καθώς απαιτεί να ΣΤΕΙΛΕΤΕ εσείς SMS, σε αριθμό και με περιεχόμενο που θα σας υποδειχθεί (χρέωση απλού SMS).

Σε περίπτωση επαναφοράς κωδικού μέσω email, ελέγξτε μήπως το μήνυμα που σας στάλθηκε βρίσκεται στο φάκελλο Ανεπιθύμητα/Spam.

3. Στην περίπτωση που δεν θυμάστε (κινητό/email), στείλτε μήνυμα στο uregister@uowm.gr για να σας τα θυμίσουμε, αναφέροντας απαραίτητα όνομα χρήστη, τμήμα φοίτησης(αν υπάρχει), αριθμό μητρώου(αν υπάρχει), ονοματεπώνυμο και περιγράφοντας τι ακριβώς ζητάτε.

Αν δεν θυμάστε το όνομα χρήστη (username) σας , δείτε οδηγίες.

Αν δεν λυθεί το θέμα σας με τους παραπάνω τρόπους, μπορείτε να στείλετε φωτοτυπία/φωτογραφία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) - μπρος/πίσω - στο uregister@uowm.gr ζητώντας την επαναφορά του password. Μην ξεχάσετε στο email να αναφέρετε όνομα χρήστη, τμήμα φοίτησης(αν υπάρχει), αριθμό μητρώου(αν υπάρχει). Αν δεν υπάρχει πάσο, χρησιμοποιήστε την Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης. Για φοιτητές : Ακόμα και αν η Γραμματεία αλλάξει τα στοιχεία (email/κινητό) στο Φοιτητολόγιο, τα στοιχεία ανάκτησης κωδικού ΔΕΝ αλλάζουν. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά που είχατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού ή αν τα έχετε ενημερώσει στο mypassword, τα τελευταία που καταχωρήσατε.
Εφόσον γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης σας, μπορείτε να τον αλλάξετε στη σελίδα mypassword.uowm.gr

Αφού δώσετε το όνομα χρήστη και το password, σας εμφανίζεται η οθόνη.
Επιλέγετε, "Αλλαγή Κωδικού" και πληκτρολογείτε στην οθόνη που σας εμφανίζεται το νέο password δύο φορές. Διαβάστε προσεκτικά τους περιορισμούς που υπάρχουν για το μέγεθος και την μορφή του password.
Σημειώστε το νέο password.
Θα σας ζητηθεί σε πολλές περιπτώσεις όπου έχετε αποθηκεύσει το παλιό password και ιδιαίτερα στο τοπικό πρόγραμμα αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε (πχ. Outlook,Thunderbird κλπ) ή στη σύνδεση μέσω VPN.
Θυμηθείτε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ιδρυματικό email σας και μέσω της σελίδας :webmail.uowm.gr

Στην ίδια σελίδα που αλλάξατε το password, μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία με τα οποία μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης αν, χρειαστεί (δείτε οθόνη):
* Δευτερεύον email * Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Πλατφόρμα eClass

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες βήμα - βήμα για την εγγραφή σας στο μάθημα.

Εγγραφή σε Μάθημα Οδηγίες
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες βήμα - βήμα για το χαρτοφυλάκιό σας.

Προσωπικό Χαρτοφυλάκιο
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε οδηγίες βήμα - βήμα για τα ηλεκτρονικά σας μαθήματα.

Γνωριμία με το Ηλεκτρονικό Μάθημα

Γενικές Ερωτήσεις

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι συνολικά δεκατέσσερις (14) μήνες (60 διδακτικές εβδομάδες – εντατικό Μ.Π.Σ.) και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.900,00 ευρώ συνολικά για όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Σας ενημερώνουμε ότι δωρεάν φοίτηση δικαιούνται το πολύ μέχρι το 30% των φοιτητών που τελικά θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μετά την λήξη εγγραφών και την καταβολή της πρώτης δόσης.

Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσσονται οι φοιτητές ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).

Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δημιουργούνται αυτόματα κατά την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στη διεύθυνση uregister.uowm.gr

Η δημιουργία και η πρόσβαση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας, θα είναι δυνατή σε χρονικό διάστημα περίπου 1-3 ωρών, μετά το τέλος της διαδικασίας ενεργοποίησης του Ιδρυματικού σας Λογαριασμού (Uregister).
Skip to content