Πρόγραμμα εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

 

Ημέρα Ώρα Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Παρασκευή
17/6/2022
18:30-20:30 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) Καθ. Νικόλαος Ασημόπουλος
Σάββατο 18/6/2022 11:00-12:30 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κώντσας
13:00-14:00 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) Επίκ. Καθ. Δημήτριος Συνδουκάς

 

Ημέρα Ώρα Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Παρασκευή 24/6/2022 18:30-20:30 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) Επίκ. Καθ. Ηλίας Γουνόπουλος
Σάββατο 25/6/2022 11:00-12:30 Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business) Επίκ. Καθ. Γρηγόρης Γιανναράκης
Skip to content