ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Τμήμα 1 – (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870
Ημέρα Ώρα Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Τετάρτη 16:00-18:00 MBA101 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) Επίκ. Καθ. Δημήτριος Συνδουκάς
18:00-20:00 MBA102 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κώντσας
20:00-22:00         MBA103 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αυλογιάρης – Επικ. Καθ. Αντώνιος Αδαμόπουλος
Παρασκευή 16:00-18:00 MBA104 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) Επίκ. Καθ. Γρηγόρης Γιανναράκης
18:00-20:00 MBA105 Ψηφιακό μάρκετινγκ (e-marketing) Επίκ. Καθ. Ηλίας Γουνόπουλος
20:00-22:00 MBA106 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information Systems) Επίκ. Καθ. Γεώργιος Κοκκώνης – Καθ. Νικόλαος Ασημόπουλος
Τμήμα 2 (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba2 Meeting ID: 342-534-2702
Ημέρα Ώρα Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Τετάρτη 16:00-18:00 MBA102  Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κώντσας
18:00-20:00 MBA101 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) Επίκ. Καθ. Δημήτριος Συνδουκάς
20:00-22:00 MBA103 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) Καθ. Γεώργιος Κοντέος
Παρασκευή 16:00-18:00 MBA106 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Managment of Information Systems) Επίκ. Καθ. Γεώργιος Κοκκώνης – Καθ. Νικόλαος Ασημόπουλος
18:00-20:00 MBA104 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) Επίκ. Καθ. Γρηγόρης Γιανναράκης
20:00-22:00 MBA105 Ψηφιακό μάρκετινγκ (e-marketing) Επίκ. Καθ. Ηλίας Γουνόπουλος

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

Τμήμα 1 – (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba1 Meeting ID: 956-415-2870
Ημέρα Ώρα Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Τετάρτη 16:00-18:00 MBA206 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development) Επίκ. Καθ. Δημήτριος Συνδουκάς

16:00-18:00

               ή

18:00-20:00

MBA208 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet)

 

Το Link του κοινού τμήματος: https://zoom.us/my/uowm.g.ba
Eπίκ. Καθ. Γεώργιος Κοκκώνης
18:00-20:00 MBA205 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) Επίκ. Καθ. Γεώργιος Αυλογιάρης
20:00-22:00 MBA202 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) Καθ. Νικόλαος Ασημόπουλος
Παρασκευή 16:00-18:00 MBA207  Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) Επίκ. Καθ. Γρηγόρης Γιανναράκης
18:00-20:00 MBA201 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κώντσας
20:00-22:00 MBA203 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) Επίκ. Καθ. Ηλίας Γουνόπουλος
Τμήμα 2 – (Ηλεκτρονική αίθουσα) Link: https://zoom.us/my/uowm.ba2 Meeting ID: 342-534-2702
Ημέρα Ώρα Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος Συντονιστής
Τετάρτη 16:00-18:00 MBA205 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) Επίκ. Καθ. Αντώνιος Αδαμόπουλος
16:00-18:00

ή

18:00 – 20:00

MBA208 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and the Internet)

 

Το Link του κοινού τμήματος: https://zoom.us/my/uowm.g.ba
 Επίκ. Καθ. Γεώργιος Κοκκώνης
18:00 – 20:00 MBA206  Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications Development)  Επικ. Καθ. Δημήτριος Συνδουκάς
20:00-22:00 MBA207  Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) Επίκ. Καθ. Γρηγόρης Γιανναράκης
Παρασκευή 16:00-18:00  MBA202 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) Καθ. Νικόλαος Ασημόπουλος
18:00-20:00 MBA203 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) Επίκ. Καθ. Ηλίας Γουνόπουλος
20:00-22:00 MBA201 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) Επίκ. Καθ. Σταμάτης Κώντσας

 

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ

Skip to content